11. Detaljhandel, matvarehandelen

Detaljhandelen har den største andelen av små og mellomstore bedrifter, SMB. Dagligvarehandelen er en stor bidragsyter til sysselsetting også i distriktene. INP mener det er for få matvarekjeder som konkurrerer om forbrukerne noe som gjenspeiles i et noe, i vesteuropeisk målestokk, begrenset sortiment/ utvalg. At vi i et moderne samfunn i realiteten kun har tre store kjeder som har et, nærmest monopol, mener vi er uheldig for forbrukerne og utviklingen av et fritt marked. At kjedene har et så fast grep om grossistnæringen gjør at det er nærmest helt umulig for en grunder å etablere en dagligvarebutikk. Dette fordi vi har sett eksempler på at selvstendige butikker har måttet godta å gå inn i en kjede for å i det hele tatt få kjøpe inn matvarer til butikken sin. INP vil jobbe for å lette tilgangen for grundere og andre som ønsker å etablere seg i dette segmentet.

Legg igjen en kommentar