9. Eksportindustrien

Norge har et begrenset indre marked og er totalt avhengige av å eksportere sine varer. INP ser at det politiske klimaet i Europa er i stor endring og har stor endringsvilje mot et proteksjonistisk budskap. Gjennom tre avtaler har Norge gjort forskjellige eksport avtaler for forskjellige typer eksport til EU landene. EØS, WTO og EFTA avtalene tar vel vare på landets behov for eksport av varer til våre kjerne markeder. Likevel sliter våre eksport avhengige bedrifter å komme inn i de forskjellige markedene. Vi ønsker å utrede hvorfor dette skjer og finne de gode fornuftige løsningene. INP ønsker å ta opp en reforhandlings runde med flere av de største EU landene og samle støtte for en totalgjennomgang av avtalene så snart som overhode mulig da vi ser at dette vil haste svært mye om ikke lenge. INP ser faresignalene og en viss økende norsk vilje til å etablere seg i EU landene på grunn av denne uholdbare særnorske situasjonen. INP ønsker også å jobbe parallelt med Storbritannia etter Brexit og andre naturlige samarbeidene europeiske «utenforland» om en handelsavtale med dem, samt et tettere handelspolitisk samarbeid med USA.

En kommentar til «9. Eksportindustrien»

  1. -kunne tenke meg å se noe om kreativitet, design og teknologi innen flere industrigreiner. Industridesignere, interiørdesignere, møbeldesignere, teknologi og løsningorientert nyskaping, i samarbeide med industrien.
    Den skapende kreative, noe akademiske del av bilde og den teknologiske delen,for til slutt i godt samarbeid og konsistent PU (produktutvikling) å skape nye markeds-vinnere.-

Legg igjen en kommentar