8. Transportindustrien

Norge er et veldig spesielt land å drive samferdselspolitikk i med sine kronglete veier, de mange fergesamband med værutsatte strekk, langstrakt land med dype fjorder som fordrer lange transportetapper og en særlig spredt bosetting vi ønsker å prioritere høyt for å beholde. INP ønsker at mer av containertransporten fra og til de sentrale lastehavner inn og ut av storbyene og til de mange avsidesliggende industri tettstedene utføres med “små” frakte/ lasteskip i den utstrekning dette lar seg gjøre. INP er krystallklare at AML samt norske lønn- og arbeidsforhold skal gjelde for den norske sjømann/ kvinne / ansatte som jobber i Norge, i norske fjorder og gjøres gjeldene innenfor hele den norske økonomiske territorialgrensen. Så skal vi jobbe for at det samme skal gjelde for samtlige skip på oppdrag i lengre perioder for den norske stat, private selskaper og de selskapene staten har en eierandel direkte eller indirekte gjennom sitt eierskap.

Legg igjen en kommentar