7. Videreforedlingsindustrien

AS Norge er nærmest som et u-land å regne i forhold til å utvikle videreforedling av egne råvarer og naturressurser. Norge har og har hatt en rimelig strømproduksjon vi alle har spleiset på og stiller tilgjengelig for de som ønsker å prøve seg med en bedrift også med noe mer kraftintensive behov. INP mener det er noe spesielt at det skal lønne seg å ta imot fisken ved mottak langs kysten, men ikke videreforedle den og dermed blir den hentet av trailere i kolonnekjøring nedover de bratte dalsidene. Videreforedling skjer for det meste i asiatiske lavkostland for så å bli fraktet tilbake samme vei. Ut i fra et klima og miljøperspektiv er dette i en grell kontrast til den øvrige norske befolkningen som blir bedt om å avholde en “Kjøttfri Mandag” annenhver uke, som et tiltak for å redde et klima i ubalanse. INP mener slikt er ren populistisk symbolpolitikk på sitt aller verste og vil jobbe for at overskuddet i handelsbalansen brukes til statlige tilskuddsordninger som hjertestarthjelp til små og mellomstore bedrifter som ønsker å etablere videreforedlingsanlegg i umiddelbar nærhet til fiskemottak med et visst volum og i nærheten av råvareprodusent, eksportør.

Legg igjen en kommentar