6. Kraftkrevende industri

Norges kraftkrevende industri har i mange år vært selve bærebjelken i mange byer og tettsteder i Norges langstrakte land. Kraftprisen har vært en konkurransefordel vs de europeiske råvareprodusentene. INP ønsker å utvikle råvareindustrien til å omfatte høyere andel videreforedling gjennom statlige tilskuddsordninger i etableringsfasen og via varig forutsigbar vern om lave kraftpriser.

Legg igjen en kommentar