5. Nærings- og nytelsesindustrien

INPønsker å bevare Vinmonopolets stilling i det norske samfunnet, da vi ser at utvalg, kvalitet og kompetanse er velfungerende faktorer . Vi ønsker likevel en oppmykning i forhold til nyetableringer, øke antall utsalgsteder ved at vinmonopolet selv får ansvaret for å etablere seg på egnede utsalgssteder i nært samarbeid med kommunen. Bryggerinæringen har lange tradisjoner i Norge, INP vil jobbe for at næringen gis lette i særavgiftene som rammer denne bransjen utilsiktet hardt. Vi ønsker å se på rigide skjenketider og lettelser i de nasjonale regelverkene for åpningstider. INP ønsker å redusere den økende grensehandelen ved å evaluere praksisen med særavgifter i den norske næringsmiddelindustrien. INP mener potensialet er 5.000 nye arbeidsplasser i dagligvarehandelen og næringsproduserende industri.

En kommentar til «5. Nærings- og nytelsesindustrien»

Legg igjen en kommentar