4. Landbruksindustrien

INP skal jobbe for å tilrettelegge rammevilkårene til denne viktige næringsvirksomheten slik at man sikrer sysselsetting og bosetting. INP ønsker å stimulere til økte inntektsmuligheter og gi forutsigbarhet i forhold til behovet for investeringer noe vi mener vil gi økt rekrutering til landbruket. Hva bør INP mene i rovdyrpolitikken og den betente sameksistensen med beitenæringen?

En kommentar til «4. Landbruksindustrien»

Legg igjen en kommentar