Punkt 3 Fiskerinæringen, kvoter og videreforedling

INP skal være partiet for kystbefolkningen og politisk ivareta deres interesser i ny og tradisjonell næring. INP ønsker å se på deler av kvoteordningene også innenfor oppdrettsnæringen som slår galt ut for nye unge som ønsker seg et levebrød som fisker. INP ønsker å se på konsesjonsordningen rundt oppdrett og hvordan denne kan bidra i kommunene de etableres.

Legg igjen en kommentar