Punkt 2 Små- og mellomstore bedrifter

Små og mellomstore bedrifter (SMB) står for nær halvparten av verdiskapningen i Norge, ca. 700 milliarder årlig. SMB utgjør over 99% av alle bedrifter i Norge. INP ønsker å legge forholdene bedre til rette for grundere som ønsker å skape, innovere og tilby tjenester til private, bedrifter og til det offentlige. Nystartede små bedrifter, 1-10 ansatte skal slippe arbeidsgiveravgift de to første årene.

Legg igjen en kommentar