Punkt 1 Olje- og gass industrien

Olje- og gass industrien er Norges viktigste distriktsnæring som sysselsetter ca 330.000 mennesker direkte i næringen inkludert leverandørindustrien. INP ønsker å legge til rette for fortsatt vekst og åpne for en aktiv letevirksomhet. INP går inn for en konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja, LOSEVE. Vi ønsker en faktabasert utredning som viser konsekvenser for eksisterende næring, miljø og befolkning før tillatelse til boring og utvinning tillates.

2 kommentarer til «Punkt 1 Olje- og gass industrien»

    1. Jeg er mot konsekvensutredning av LOSEVE, noe jeg tror flertallet i Norge også er. Oljeutvinning i deler av LOSVE vil slik jeg ser det mest sannsynlig tvinge seg frem over tid, men jeg mener vi bør utsette det lengst mulig. For å øke sjansene for å få partiet frem, foreslår jeg å gå vekk fra konsekvensutredning.

Legg igjen en kommentar